فروش دستگاه وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات
وضعیت دستگاه : کارکرده
ظرفیت و ابعاد کارگیر : ۴۵*۳۲*۳۲
مارک و کشور سازنده :  چینی
قیمت پیشنهادی : ۲۴ میلیون
مدت اعتبار آگهی  : یـک سال

 

 

 

 

 

آدرس : اصفهان .شاپور جدید
تلفن تماس :  ۰۹۱۳۷۱۲۷۷۸۶  آقای مهدی یزدانی
آدرس ایمیل  : rejalcanat@jmail.com

فروش دستگاه اسپارک

آگهی فروش :

نام دستگاه : اسپارک Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : H 2320 mm/L 1250 mm/W 1160 mm
مارک و کشور سازنده :  Roboform 20 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت۱۹۹۶
۴ محور
کنترل دستگاه Charmilles
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۲۰۰Kg
کورس مفید X 300 mm/Y 250 mm/Z 250 mm
ابعاد میز ۳۹۷x300mm
ماکزیمم جریان مصرفی ماشین ۳۲A
میزان دوران میزکار ۳۶۰ درجه
قیمت پیشنهادی : ۶۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 
آدرس : قزوین ، شهر صنعتی البرز
تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی
آدرس ایمیل  : mehrpoya234@gmail.com

فروش دستگاه وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 1380 mm/W 1000 mm/H 400 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 690 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت۲۰۰۴
۵ محور               نوع ماشین پاششی             کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 800 mm/Y 600 mm/Z 400 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۱۰۰۰Kg
حداکثر زاویه قابل ماشینکاری ۰ تا ۱۵ درجه
قیمت پیشنهادی : ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 850 mm/W 500 mm/H 200 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 290 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۶
۵ محور           نوع ماشین پاششی              کنترل Charmilles
کورس مفید X 400 mm/Y 250 mm/Z 200 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۵۰۰Kg
قیمت پیشنهادی : ۱۱۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 1200 mm/W 710 mm/H 360 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 6000 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۰
۵ محور              نوع ماشین پاششی و غرقابی            کنترل Charmilles
کورس مفید X 630 mm/Y 400 mm/Z 162 mm
قیمت پیشنهادی : ۱۳۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 850 mm/W 500 mm/H 200 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 290 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۷
۵ محور            نوع ماشین پاششی    کنترل Charmilles
کورس مفید X 400 mm/Y 250 mm/Z 200 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۵۰۰Kg
قیمت پیشنهادی : ۱۱۹،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : کورس مفید X 626.9 mm/Y 400 mm/Z 162.1 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 6020 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۵
۵ محور           نوع ماشین غرقابی       کنترل Charmilles
قیمت پیشنهادی : ۱۹۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

آدرس : قزوین ، شهر صنعتی البرز
تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی
آدرس ایمیل  : mehrpoya234@gmail.com

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 1000 mm/W 550 mm/H 220 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 240cc / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت۲۰۰۴
۵ محور         نوع ماشین غرقابی               کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 1000 mm/Y 550 mm/Z 220 mm
وزن قابل تحمل میز دستگاه ۷۰۰kg
قیمت پیشنهادی : ۲۵۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 1200 mm/W 700 mm/H 400 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 440 cc / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۲۰۰۳ میلادی
۵ محور        نوع ماشین غرقابی             کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفیدX 550 mm/Y 350 mm/Z 400 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۱۵۰۰kg
قیمت پیشنهادی : ۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 7620 mm/W 5029 mm/H 260 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 2020 si / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۷ میلادی
۵ محور           نوع ماشین غرقابی        کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 317.5 mm/Y 218.4 mm/Z 116.8 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۵۰۰Kg
قیمت پیشنهادی : ۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : ماکزیمم ابعاد قطعه کار ۱۱۵۰x725mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 4020 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۲ میلادی
۵ محور             نوع ماشین غرقابی           کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 450 mm/Y 320 mm/Z 162 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۸۰۰Kg
قیمت پیشنهادی : ۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : ماکزیمم ابعاد قطعه کار ۱۱۵۰x725mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 4020 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۴ میلادی
۵ محور            نوع ماشین غرقابی     کنترل Charmilles
کورس مفید X 450 mm/ Y 320 mm/Z 162 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۸۰۰kg
قیمت پیشنهادی : ۱۴۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : کورس مفید X 320 mm/Y 230 mm/Z 116 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 2000 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۰ میلادی
۵ محور           نوع ماشین غرقابی       کنترل دستگاه Charmilles
قیمت پیشنهادی : ۱۰۸،۰۰۰،۰۰۰تومان

 

 

 

 

 

آدرس : قزوین ، شهر صنعتی البرز

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی
آدرس ایمیل  : mehrpoya234@gmail.com

فروش دستگاه های وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : X 850 mm/Y 500 mm/Z 200 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 290 /ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۵
۵ محور     نوع ماشین غرقابی     کنترل Charmilles
کورس مفید ۴۰۰x250x200mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۵۰۰kg        حداکثر زاویه قابل ماشینکاری ۰تا۱۵ درجه
قیمت پیشنهادی : ۱۱۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : X 1200 mm/Y 700 mm/Z 400 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 510/ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۵
۵ محور          نوع ماشین پاششی         کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 700 mm/Y 400 mm/Z 400 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۲۰۰۰Kg
حداکثر زاویه قابل ماشینکاری ۰ تا ۱۵ درجه
قیمت پیشنهادی : ۱۴۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : X 850 mm/Y 500 mm/Z 400 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 310 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۵
۵ محور              نوع ماشین پاششی             کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 400 mm/Y 250 mm/Z 400 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۱۰۰۰Kg
حداکثر زاویه قابل ماشینکاری ۰ تا ۱۵ درجه
قیمت پیشنهادی : ۱۱۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 700 mm/W 300 mm/H 150 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 190 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۲۰۰۰
۵ محور     نوع ماشین پاششی          کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 250 mm/Y 160 mm/Z 150 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۴۰۰Kg
حداکثر زاویه قابل ماشینکاری ۰ تا ۱۵ درجه
قیمت پیشنهادی : ۱۰۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 900 mm/W 600 mm/H 400 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 330F / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت۱۹۹۹
۵ محور             نوع ماشین پاششی  و غرقابی             کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 400 mm/Y 300 mm/Z 400 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۱۰۰۰Kg
قیمت پیشنهادی : ۱۶۸،۰۰۰،۰۰۰تومان

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 850 mm/W 500 mm/H 400 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 310 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت۱۹۹۴
۵ محور             نوع ماشین پاششی  و غرقابی             کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 400 mm/Y 250 mm/Z 400 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۱۰۰۰Kg
حداکثر زاویه قابل ماشینکاری ۰ تا ۱۵ درجه
قیمت پیشنهادی : ۱۰۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

آدرس : قزوین ، شهر صنعتی البرز
تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی
آدرس ایمیل  : mehrpoya234@gmail.com

فروش دستگاه وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات شارمیلز ربوفیل ۴۰۰
وضعیت دستگاه : کارکرده
مارک و کشور سازنده :  شارمیلز سوئیس
توضیحات : روشن در حال کار
دقت میکرون   با لوازم اضافی
قیمت پیشنهادی : ۸۰۰۰۰۰۰۰
مدت اعتبار آگهی  : سه ماه
وایرکات

 

 

 

 

 

آدرس : فتح ۱۱  تهران
تلفن تماس :  ۰۹۳۵۴۰۹۰۹۴۷  آقای مولوی
آدرس ایمیل  : nadermolavi4@gmail.com

فروش دستگاه وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات DK7745 اکبند و نو
وضعیت دستگاه : آکبند
مارک و کشور سازنده :  چین
توضیحات : فروش انواع وایر کات آکبند و دسته دوم ،خرید وفروش انواع وایرکاتهای سیم مصرفی وسیم روفت وبرگشتی
فروش وایرکاتهای سیم رفت وبرگشتی  با قابلیت برش کاری فلزات نرم از جمله الومینیوم وبرشکاری تا ۳۰درجه و۶درجه ،با برنامه کاربردی اتو کات،وبرنامه نقشه کشی اتوکد،ویندوز ایکسپی،دارای مرکز یاب ،ولبه یاب،دارای خط کش دیجیتال ،دارای کابین ایستاده که از نظر امنیت وکیفیت دستگاه رو در رده بالا تری قرار داده
است ،همراه با۱۸ماه ضمانت وپنچ سال خدمات پس از فروش نصب واموزش در محل خریدار
،، مشاوره در خرید و فروش  ماشین الات صنعتی  ،،
قیمت پیشنهادی : توافقی
مدت اعتبار آگهی  : یـک سال
وایرکات

 

 

 

 

 

آدرس : مشهد
تلفن تماس :  ۰۹۱۵۳۵۱۶۹۶۷  آقای حسین رنگانی
آدرس ایمیل  : hossein.rangani@gmail.com

 

فروش دستگاه اسپارک

آگهی فروش
دستگاه ی زیر از شرکت کلر  کشور ایرلند قیمت مناسب
 : توضیحات
پیشنهاد ۱: Sodick A325 سیم edm
سال: ۱۹۹۸
X Axis Travel 350mm
Y Axis Travel 250mm
Z Axis Travel 220mm
U / V Travel +/- 40mm
کنترل: Sodick مارک ۲۵
وضعیت: خوب / به فروش می رسد به عنوان است. دیده نمی شود در حال اجرا
تخفیف قیمت: ۱۲۷۵۰ یورو ONO CIF هر بندر
________________________________________________________________
پیشنهاد ۲: ظرف کانتینر از ۳ دستگاه سیم EDM مورد استفاده (کار نمی کند)
Sodick A 500 سیم EMS
سال: ۱۹۹۶
شکاف پایین دست باز به عنوان در تصاویر. در غیر این صورت این دستگاه قبل از آسیب رساندن و خاتمه دادن به طور کامل عمل می کرد.
Makino EC 3040 سیم ادم
سال: ۱۹۹۱
کار نمیکند. مشکل مادربرد
AGIE 200 D سیم ادم
سال: ۱۹۸۹
هنوز هم در شرایط کار کامل قبل از انهدام و قرار دادن در انبار.
تمام ماشین آلات به طور کامل با چیلرها، دیونیزرها و غیره مناسب می باشند. مناسب برای تعمیر و نگهداری قطعات و لوازم یدکی می باشد و در حال به فروش می رسد.
تخفیف قیمت: ۷۷۵۰ یورو ONO CIF هر بندر
______________________________________________________________
پیشنهاد ۳: ظرف کانتینر از ۴ دستگاه سیم EDM مورد استفاده (۲ در حال اجرا، ۲ در حال اجرا نیست)
تخفیف قیمت: ۱۹۷۵۰ یورو ONO CIF هر بندر
_________________________________________________________________
 
 
 
اگر شما به دنبال هر گونه تجهیزات لطفا به ما اطلاع دهید.
امیدواریم این پیشنهاد برای شما مفید باشد و ما منتظر پاسخ شما هستیم.
با احترام،
بری
Rienviron Ltd،
Bay 99 Shannon Ind Est
شانون
شرکت کلر
ایرلند
ایمیل : rienviron@gmail.com

فروش دستگاه وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات چارمیلز
وضعیت دستگاه : کارکرده
ظرفیت و ابعاد کارگیر : مختلف
مارک و کشور سازنده :  چارمیلز سوئیس
توضیحات : سری جدید وایرکات و سوپر دریلهای چارمیلز شامل
روبوفیل ۳۱۰ روبوفیل ۳۳۰ و روبوفیل ۲۰۲۰ و سوپر دریلهای چارمیلز HD10و HD8
نصب و راه اندازی_آموزش اپراتوری_آموزش نرم افزار مورد نیاز و برنامه نویسی به همراه نرم افزار رایگان
قیمت پیشنهادی : توافقی
مدت اعتبار آگهی  : شش ماه
وایرکات

 

 

 

 

 

 

آدرس : تهران خیابان اتحاد
تلفن تماس :  ۰۹۱۲۲۷۹۷۸۷۳  آقای هادی نبیونی
آدرس ایمیل  : rahadan52@gmail.com

دستگاه اسپارک

آگهی فروش :

نام دستگاه : دستگاه اسپارک ۱۲۰ آمپر ، مارک تهران اکرام

اسپارک
قیمت پیشنهادی : توافقی

مدت اعتبار آگهی  : شش ماه

آدرس : خراسان رضوی  ، شهرستان  نیشابور

تلفن تماس :  ( تلگرام )  ۰۹۱۵۳۵۱۶۹۶۷  آقای حسین رنگانی
آدرس ایمیل  : hossein.rangani@gmail.com

فروش دستگاه وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : فروش وایرکات سیم مصرفی میتسوبیشی، سالم در حال کار با قیمت مناسب

مدت اعتبار آگهی  : شش ماه

ماشین وایرکاتدستگاه وایرکاتوایرکات

 

 

 

 

 

 

آدرس : خراسان رضوی  ، شهرستان  نیشابور

تلفن تماس : ۰۹۳۶۴۱۰۸۱۳۳ ( تلگرام )  ۰۹۱۵۳۵۱۶۹۶۷  آقای حسین رنگانی
آدرس ایمیل  : hossein.rangani@gmail.com

وایرکات فروشی

آگهی فروش :

نام دستگاه : دستگاه وایرکات پنج محور  CHARMILLES CNC
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : کورس Y 350 / X 250/ Z 250
مارک و کشور سازنده :  سوئیس مدل CUT 20
توضیحات : ابعاد کارگیر ۷۰۱x 480
سال ساخت :Build year 2008
قیمت پیشنهادی : ۲۵۵ میلیون تومان
مدت اعتبار آگهی  : شش ماه
وایرکات فروشی

 

 

 

 

 

آدرس : قزوین،شهر صنعتی البرز،فلکه قدس،خ زکریای رازی پلاک ۲۳
تلفن تماس :  ۰۲۸-۳۲۲۲۹۵۸۴    ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای مهندس محسن قربانی
آدرس ایمیل  : mehrpoya234@gmail.com

فروش وایرکات آکبند

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات آکبند سیم رفت وبرگشتی
وضعیت دستگاه : آکبند
مارک و کشور سازنده :  چین
توضیحات : فروش انواع وایرکات آکبند سیم رفت وبرگشتی ساخت چین
دستگاها نو اکبند
با سیستم سیم رفت وبرگشتی با کابین ایستاده پرتابل که از نظر امینت درسطح بالای قرار دارد
دستگاها در سایز ومدلهی ذیل عرضه میگردد
Dk7732با ابعاد حرکتی ۳۰۰*۴۰۰*۳۲۰zباقابلیت کار کرد تحت ۶درجه زاویه
Dk7740باابعاد حرکتی۴۰۰*۵۰۰*۴۰۰zباقابلیت کارکرد تحت ۶درجه زاویه
Dk7740zBباابعاد حرکتی ۴۰۰*۵۰۰*۳۰۰باقابلیت کارکرد تحت ۳۰درجه زاویه
دارای ویندوز ایک پی برنامه اجرای وینکات وبرنامه نقشه کشی اتوکد
دستگاها دارای خط کش دیجیتال وقابلیت برش کاری فلزات نرم از جمله المینیوم مس و غیره
کلیه دستگاها دارای سیم کش اتومات وقرقرهای سایز بزرگ میباشند
دارای یکسال ضمانت وپنج سال خدمات پس از فروش
نصب واموزش در محل مشتری میباشد که به صورت رایگان انجام میشود
همان طوری که تمامی عزیزان میداند در امر خرید فقط خدمات پس از فروش هست که حرف اول را میزند واین هما ن موردی هست که مابه ان افتخار میکنیم ومشتری ما معرف ماهستن با تماس با ما از تمام شماره واطلاعات مشتریان ما اطلاع لازم را کسب کنید
قیمت پیشنهادی : تماس گرفته شود
مدت اعتبار آگهی  : ثبت دائم

  1 2 3

دستگاه وایرکات آکبند

آدرس : نیشابور –مشهد
تلفن تماس :  ۰۹۱۵۳۵۱۶۹۶۷—۰۹۳۶۴۱۰۸۱۳۳  آقای حسین رنگانی
آدرس ایمیل  : hossein.rangani@gmail.com

فروش دستگاه وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات

فروش انواع دستگاه وایرکات نو مستعمل ، بصورت نقد و اقساط ، با ضمانت یکساله ، همراه با نصب و آموزش رایگان

وایرکات
قیمت پیشنهادی : توافقی

مدت اعتبار آگهی  : شش ماه

آدرس : خراسان رضوی  ، شهرستان  نیشابور

تلفن تماس :  ( تلگرام )  ۰۹۱۵۳۵۱۶۹۶۷  آقای حسین رنگانی
آدرس ایمیل  : hossein.rangani@gmail.com

دستگاه وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : ۲۵۰.۴۰۰
مارک و کشور سازنده :  Swiss
توضیحات : خیلی کم کار کرده
X=400
Y=250
Z=250
قیمت پیشنهادی : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مدت اعتبار آگهی  : یک سال
وایرکات

 

 

 

 
آدرس : تبریز
تلفن تماس :  ۰۹۱۴۴۱۲۵۹۰۶  آقای امیرعلی ازادوار
آدرس ایمیل  : azadvar1979@gmail.com

دستگاه وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات
وضعیت دستگاه : کارکرده
ظرفیت و ابعاد کارگیر : کورس برش ۴۰۰*۷۰۰*۴۰۰ میلی متر
مارک و کشور سازنده :  Agie cut 300 D+H سوئیس
توضیحات : مشخصات وایرکات:
– Agie cut 300 D+H
– کشور سازنده: سوئیس
– در حال کار
– کورس برش ۴۰۰*۷۰۰*۴۰۰ میلی متر
– سیستم پاششی
– تعداد محور: ۵
– حداکثر زاویه برش: ۳۲ درجه
– قابلیت استفاده از سیم های استاندارد ۰.۲۵ و نازک ۰.۰۵
* بزرگترین کورس کاری در بین وایرکات های موجود*
قیمت پیشنهادی : ۸۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت اعتبار آگهی  : یـک سال
وایرکات

 

 
آدرس : تبریز- بعد از پلیس راه تبریز_زنجان- جاده آبیاری- شرکت صنایع شکل دهی نیمه جامد تبریز
تلفن تماس :  ۰۹۳۸۴۹۰۵۰۷۴  آقای وحید پویافر
آدرس ایمیل  : vahid_p60@yahoo.com

فروش دستگاه وایرکات

فروش دستگاه وایرکات

وضعیت دستگاه : آکبند
مارک و کشور سازنده :  چین
قیمت پیشنهادی : ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
توضیحات : فروش انواع وایرکات سیم رفت وبرگشتی
برای کسب اطلاعات بیشتر تماس گرفته شود
مدت اعتبار آگهی  : یـک سال

آدرس : نیشابور
تلفن تماس :  ۰۹۱۵۳۵۱۶۹۶۷  آقای حسین رنگانی
آدرس ایمیل  : hossein.rangani@gmail.com

فروش دستگاه وایرکات

فروش دستگاه وایرکات

mail-google

 

 

 

 

سامانه خرید و فروش دستگاه ( نیازمندیهای انواع ماشین ابزار ، دستگاه ، لوازم ، ابزار آلات و ماشین آلات صنعتی )

فرم ثبت آگهی فروش * فرم ثبت آگهی خرید * فرم فروش مواد ، تولیدات ،خدمات * ثبت اگهی ویژه

ثبت آگهی رایگان و نیاز به ثبت نام و ایمیل ندارد ، برای دستگاهای کوچک ، قطعات و لوازم یدکی که نیاز یا قصد فروش دارید نیز می توانید آگهی ثبت نمایید .

 

 

دستگاه وایرکات cnc

آگهی فروش :

بازرگانی ماشین آلات پارس
فروش وایرکات CNC اکبند
مدل دستگاه DK۷۷۴۵
واردات مستقیم از بهترین برند در چین
بالاترین سرعت برش در کشور ۱۸۰mm۲/min تا ۲۰۰mm۲/min
ابعاد میز X=۵۵ , Y=۴۵ , Z=۶۰ سانتیمتر
بالاترین سطح دقت و کیفیت در برش
قابلیت برش آلومینیوم بصورت طراحی جدید سخت افزار
مخزن روغن کاری اتوماتیک
موتور در محور Z
زاویه برش ۱۰ درجه
برق ورودی بصورت تک فاز ۲۲۰ ولت
طراحی جدید ۲۰۱۷ ماشین و کنترل کابین.
دارای دیجیتال و خط کش
مخزن تانک همراه با فیلتر
نرم افزار برش جدیدترین ورژن AUTOCUT
دارای مرکز یاب و لبه یاب
یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش
۵ درصد تخفیف در صورتی که خرید بصورت نقدی باشد
نقد و اقساط
بهترین کیفیت و بهترین قیمت.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
دفتر مرکزی :شیراز مشیرفاطمی پاساژ قائم طبقه اول الکترونیک پارس
دفتر شهرک :شیراز شهرک بزرگ صنعتی فلکه اول خیابان نو بنیاد
تلفن تماس:
۰۹۱۷۳۰۱۹۰۶۷
۰۷۱-۳۲۳۵۵۳۸۸
قیمت پیشنهادی : توافقی
مدت اعتبار آگهی  : ثبت دائم

 

 

 

 
آدرس : شیراز شهرک بزرگ صنعتی
تلفن تماس :  ۰۹۱۷۳۰۱۹۰۶۷  آقای احسان پاپری
آدرس ایمیل  : ehsan.papari@gmail.com

فروش دستگاه اسپارک

آگهی فروش :

نام دستگاه : دستگاه وایرکات اسپارک و سوپر دریل شارمیلز
وضعیت دستگاه : کارکرده
ظرفیت و ابعاد کارگیر : مختلف
مارک و کشور سازنده :  شارمیلز سوئیس
توضیحات : با سلام
سری جدید دستگاههای وایرکات اسپارک و سوپر دریل شارمیلز به شرح زیر ترخیص و آماده تحویل میباشد
روبوفیل ۳۱۰_روبوفیل۵۱۰_روبوفیل ۳۳۰f_روبوفیل۲۹۰_روبوفیل۲۰۰۰و دستگاه اسپارک روبوفرم ۲۰ با محور چهارم و دستگاه سوپر دریل HD10وHD8شارمیلز
ضمنا راه اندازی و آموزش اپراتوری و برنامه نویسی و نرم افزار های مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت
شرایط پرداخت توافقی میباشد
قیمت پیشنهادی : توافقی
مدت اعتبار آگهی  : شش ماه

آدرس : تهران خیابان اتحاد
تلفن تماس :  ۰۹۱۲۲۷۹۷۸۷۳  آقای هادی نبیونی
آدرس ایمیل  : rahafan52@yahoo.com

 

فروش ماشین های وایرکات

آگهی فروش :
یک دستگاه وایرکات CHARMILLES CNC، جهت فروش مدل ROBOFIL 510
کارگیر X700 / Y400 / Z400
کشور سازنده سوئیس Made in
نام دستگاه وایرکات CHARMILLES CNC Machine name
مدل ROBOFIL 510 Model
سال ساخت ۱۹۹۷ Build year
وضعیت دستگاه در حال کار Status
کورس محور x 700 mm X-axis course
کورس محور y 400 mm Y-axis course
کورس محور z 400 mm Z-axis courseشماره تماس ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳ مهندس قربانی
قیمت پیشنهادی : ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی
ماشین های وایرکات

 

 

 

 

آگهی فروش :

یک دستگاه وایرکات CHARMILLES CNC، جهت فروش مدل ROBOFIL 510
کارگیر X700 / Y400 / Z400
کشور سازنده سوئیس Made in
نام دستگاه وایرکات CHARMILLES CNC Machine name
مدل ROBOFIL 510 Model
کنترل : فانوک
سال ساخت ۱۹۹۸ Build year
وضعیت دستگاه در حال کار Status
کورس محور x 700 mm X-axis course
کورس محور y 400 mm Y-axis course
کورس محور z 400 mm Z-axis courseشماره تماس ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳ مهندس قربانی
قیمت پیشنهادی : ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

mail.google

 

 

 

 

آگهی فروش :

یک دستگاه وایرکات CHARMILLES CNC، جهت فروش مدل ROBOFIL 510
کارگیر X700 / Y400 / Z400
کشور سازنده سوئیس Made in
نام دستگاه وایرکات CHARMILLES CNC Machine name
مدل ROBOFIL 510f Model
سال ساخت ۲۰۰۹ Build year
کنترل فانوک
وضعیت دستگاه در حال کار Status
کورس محور x 700 mm X-axis course
کورس محور y 400 mm Y-axis course
کورس محور z 400 mm Z-axis courseشماره تماس ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳ مهندس قربانی
قیمت پیشنهادی : ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آدرس : قزوین شهرصنعتی البرز
تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی
آدرس ایمیل  : mehrpoya234@gmail.com

ماشین های وایرکات

1 2