فروش دستگاه وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات
وضعیت دستگاه : کارکرده
ظرفیت و ابعاد کارگیر : ۴۵*۳۲*۳۲
مارک و کشور سازنده :  چینی
قیمت پیشنهادی : ۲۴ میلیون
مدت اعتبار آگهی  : یـک سال

 

 

 

 

 

آدرس : اصفهان .شاپور جدید
تلفن تماس :  ۰۹۱۳۷۱۲۷۷۸۶  آقای مهدی یزدانی
آدرس ایمیل  : rejalcanat@jmail.com

فروش دستگاه اسپارک

آگهی فروش :

نام دستگاه : اسپارک Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : H 2320 mm/L 1250 mm/W 1160 mm
مارک و کشور سازنده :  Roboform 20 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت۱۹۹۶
۴ محور
کنترل دستگاه Charmilles
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۲۰۰Kg
کورس مفید X 300 mm/Y 250 mm/Z 250 mm
ابعاد میز ۳۹۷x300mm
ماکزیمم جریان مصرفی ماشین ۳۲A
میزان دوران میزکار ۳۶۰ درجه
قیمت پیشنهادی : ۶۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 
آدرس : قزوین ، شهر صنعتی البرز
تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی
آدرس ایمیل  : mehrpoya234@gmail.com

فروش دستگاه وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 1380 mm/W 1000 mm/H 400 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 690 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت۲۰۰۴
۵ محور               نوع ماشین پاششی             کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 800 mm/Y 600 mm/Z 400 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۱۰۰۰Kg
حداکثر زاویه قابل ماشینکاری ۰ تا ۱۵ درجه
قیمت پیشنهادی : ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 850 mm/W 500 mm/H 200 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 290 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۶
۵ محور           نوع ماشین پاششی              کنترل Charmilles
کورس مفید X 400 mm/Y 250 mm/Z 200 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۵۰۰Kg
قیمت پیشنهادی : ۱۱۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 1200 mm/W 710 mm/H 360 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 6000 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۰
۵ محور              نوع ماشین پاششی و غرقابی            کنترل Charmilles
کورس مفید X 630 mm/Y 400 mm/Z 162 mm
قیمت پیشنهادی : ۱۳۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 850 mm/W 500 mm/H 200 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 290 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۷
۵ محور            نوع ماشین پاششی    کنترل Charmilles
کورس مفید X 400 mm/Y 250 mm/Z 200 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۵۰۰Kg
قیمت پیشنهادی : ۱۱۹،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : کورس مفید X 626.9 mm/Y 400 mm/Z 162.1 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 6020 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۵
۵ محور           نوع ماشین غرقابی       کنترل Charmilles
قیمت پیشنهادی : ۱۹۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

آدرس : قزوین ، شهر صنعتی البرز
تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی
آدرس ایمیل  : mehrpoya234@gmail.com

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 1000 mm/W 550 mm/H 220 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 240cc / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت۲۰۰۴
۵ محور         نوع ماشین غرقابی               کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 1000 mm/Y 550 mm/Z 220 mm
وزن قابل تحمل میز دستگاه ۷۰۰kg
قیمت پیشنهادی : ۲۵۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 1200 mm/W 700 mm/H 400 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 440 cc / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۲۰۰۳ میلادی
۵ محور        نوع ماشین غرقابی             کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفیدX 550 mm/Y 350 mm/Z 400 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۱۵۰۰kg
قیمت پیشنهادی : ۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 7620 mm/W 5029 mm/H 260 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 2020 si / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۷ میلادی
۵ محور           نوع ماشین غرقابی        کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 317.5 mm/Y 218.4 mm/Z 116.8 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۵۰۰Kg
قیمت پیشنهادی : ۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : ماکزیمم ابعاد قطعه کار ۱۱۵۰x725mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 4020 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۲ میلادی
۵ محور             نوع ماشین غرقابی           کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 450 mm/Y 320 mm/Z 162 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۸۰۰Kg
قیمت پیشنهادی : ۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : ماکزیمم ابعاد قطعه کار ۱۱۵۰x725mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 4020 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۴ میلادی
۵ محور            نوع ماشین غرقابی     کنترل Charmilles
کورس مفید X 450 mm/ Y 320 mm/Z 162 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۸۰۰kg
قیمت پیشنهادی : ۱۴۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : کورس مفید X 320 mm/Y 230 mm/Z 116 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 2000 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۰ میلادی
۵ محور           نوع ماشین غرقابی       کنترل دستگاه Charmilles
قیمت پیشنهادی : ۱۰۸،۰۰۰،۰۰۰تومان

 

 

 

 

 

آدرس : قزوین ، شهر صنعتی البرز

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی
آدرس ایمیل  : mehrpoya234@gmail.com

فروش دستگاه های وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : X 850 mm/Y 500 mm/Z 200 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 290 /ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۵
۵ محور     نوع ماشین غرقابی     کنترل Charmilles
کورس مفید ۴۰۰x250x200mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۵۰۰kg        حداکثر زاویه قابل ماشینکاری ۰تا۱۵ درجه
قیمت پیشنهادی : ۱۱۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : X 1200 mm/Y 700 mm/Z 400 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 510/ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۵
۵ محور          نوع ماشین پاششی         کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 700 mm/Y 400 mm/Z 400 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۲۰۰۰Kg
حداکثر زاویه قابل ماشینکاری ۰ تا ۱۵ درجه
قیمت پیشنهادی : ۱۴۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : X 850 mm/Y 500 mm/Z 400 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 310 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۱۹۹۵
۵ محور              نوع ماشین پاششی             کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 400 mm/Y 250 mm/Z 400 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۱۰۰۰Kg
حداکثر زاویه قابل ماشینکاری ۰ تا ۱۵ درجه
قیمت پیشنهادی : ۱۱۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 700 mm/W 300 mm/H 150 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 190 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت ۲۰۰۰
۵ محور     نوع ماشین پاششی          کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 250 mm/Y 160 mm/Z 150 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۴۰۰Kg
حداکثر زاویه قابل ماشینکاری ۰ تا ۱۵ درجه
قیمت پیشنهادی : ۱۰۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 900 mm/W 600 mm/H 400 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 330F / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت۱۹۹۹
۵ محور             نوع ماشین پاششی  و غرقابی             کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 400 mm/Y 300 mm/Z 400 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۱۰۰۰Kg
قیمت پیشنهادی : ۱۶۸،۰۰۰،۰۰۰تومان

 

 

 

 

 

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات Charmilles
وضعیت دستگاه : درحدنو
ظرفیت و ابعاد کارگیر : L 850 mm/W 500 mm/H 400 mm
مارک و کشور سازنده :  Robofil 310 / ساخت سوئیس
توضیحات : سال ساخت۱۹۹۴
۵ محور             نوع ماشین پاششی  و غرقابی             کنترل دستگاه Charmilles
کورس مفید X 400 mm/Y 250 mm/Z 400 mm
ماکزیمم وزن قابل تحمل میز دستگاه ۱۰۰۰Kg
حداکثر زاویه قابل ماشینکاری ۰ تا ۱۵ درجه
قیمت پیشنهادی : ۱۰۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

آدرس : قزوین ، شهر صنعتی البرز
تلفن تماس :  ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۶۳  آقای محسن قربانی
آدرس ایمیل  : mehrpoya234@gmail.com

فروش دستگاه وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات DK7745 اکبند و نو
وضعیت دستگاه : آکبند
مارک و کشور سازنده :  چین
توضیحات : فروش انواع وایر کات آکبند و دسته دوم ،خرید وفروش انواع وایرکاتهای سیم مصرفی وسیم روفت وبرگشتی
فروش وایرکاتهای سیم رفت وبرگشتی  با قابلیت برش کاری فلزات نرم از جمله الومینیوم وبرشکاری تا ۳۰درجه و۶درجه ،با برنامه کاربردی اتو کات،وبرنامه نقشه کشی اتوکد،ویندوز ایکسپی،دارای مرکز یاب ،ولبه یاب،دارای خط کش دیجیتال ،دارای کابین ایستاده که از نظر امنیت وکیفیت دستگاه رو در رده بالا تری قرار داده
است ،همراه با۱۸ماه ضمانت وپنچ سال خدمات پس از فروش نصب واموزش در محل خریدار
،، مشاوره در خرید و فروش  ماشین الات صنعتی  ،،
قیمت پیشنهادی : توافقی
مدت اعتبار آگهی  : یـک سال
وایرکات

 

 

 

 

 

آدرس : مشهد
تلفن تماس :  ۰۹۱۵۳۵۱۶۹۶۷  آقای حسین رنگانی
آدرس ایمیل  : hossein.rangani@gmail.com

 

دستگاه اسپارک

آگهی فروش :

نام دستگاه : دستگاه اسپارک ۱۲۰ آمپر ، مارک تهران اکرام

اسپارک
قیمت پیشنهادی : توافقی

مدت اعتبار آگهی  : شش ماه

آدرس : خراسان رضوی  ، شهرستان  نیشابور

تلفن تماس :  ( تلگرام )  ۰۹۱۵۳۵۱۶۹۶۷  آقای حسین رنگانی
آدرس ایمیل  : hossein.rangani@gmail.com

فروش دستگاه وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : فروش وایرکات سیم مصرفی میتسوبیشی، سالم در حال کار با قیمت مناسب

مدت اعتبار آگهی  : شش ماه

ماشین وایرکاتدستگاه وایرکاتوایرکات

 

 

 

 

 

 

آدرس : خراسان رضوی  ، شهرستان  نیشابور

تلفن تماس : ۰۹۳۶۴۱۰۸۱۳۳ ( تلگرام )  ۰۹۱۵۳۵۱۶۹۶۷  آقای حسین رنگانی
آدرس ایمیل  : hossein.rangani@gmail.com

فروش وایرکات آکبند

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات آکبند سیم رفت وبرگشتی
وضعیت دستگاه : آکبند
مارک و کشور سازنده :  چین
توضیحات : فروش انواع وایرکات آکبند سیم رفت وبرگشتی ساخت چین
دستگاها نو اکبند
با سیستم سیم رفت وبرگشتی با کابین ایستاده پرتابل که از نظر امینت درسطح بالای قرار دارد
دستگاها در سایز ومدلهی ذیل عرضه میگردد
Dk7732با ابعاد حرکتی ۳۰۰*۴۰۰*۳۲۰zباقابلیت کار کرد تحت ۶درجه زاویه
Dk7740باابعاد حرکتی۴۰۰*۵۰۰*۴۰۰zباقابلیت کارکرد تحت ۶درجه زاویه
Dk7740zBباابعاد حرکتی ۴۰۰*۵۰۰*۳۰۰باقابلیت کارکرد تحت ۳۰درجه زاویه
دارای ویندوز ایک پی برنامه اجرای وینکات وبرنامه نقشه کشی اتوکد
دستگاها دارای خط کش دیجیتال وقابلیت برش کاری فلزات نرم از جمله المینیوم مس و غیره
کلیه دستگاها دارای سیم کش اتومات وقرقرهای سایز بزرگ میباشند
دارای یکسال ضمانت وپنج سال خدمات پس از فروش
نصب واموزش در محل مشتری میباشد که به صورت رایگان انجام میشود
همان طوری که تمامی عزیزان میداند در امر خرید فقط خدمات پس از فروش هست که حرف اول را میزند واین هما ن موردی هست که مابه ان افتخار میکنیم ومشتری ما معرف ماهستن با تماس با ما از تمام شماره واطلاعات مشتریان ما اطلاع لازم را کسب کنید
قیمت پیشنهادی : تماس گرفته شود
مدت اعتبار آگهی  : ثبت دائم

  1 2 3

دستگاه وایرکات آکبند

آدرس : نیشابور –مشهد
تلفن تماس :  ۰۹۱۵۳۵۱۶۹۶۷—۰۹۳۶۴۱۰۸۱۳۳  آقای حسین رنگانی
آدرس ایمیل  : hossein.rangani@gmail.com

فروش دستگاه وایرکات

آگهی فروش :

نام دستگاه : وایرکات

فروش انواع دستگاه وایرکات نو مستعمل ، بصورت نقد و اقساط ، با ضمانت یکساله ، همراه با نصب و آموزش رایگان

وایرکات
قیمت پیشنهادی : توافقی

مدت اعتبار آگهی  : شش ماه

آدرس : خراسان رضوی  ، شهرستان  نیشابور

تلفن تماس :  ( تلگرام )  ۰۹۱۵۳۵۱۶۹۶۷  آقای حسین رنگانی
آدرس ایمیل  : hossein.rangani@gmail.com

دستگاه وایرکات cnc

آگهی فروش :

بازرگانی ماشین آلات پارس
فروش وایرکات CNC اکبند
مدل دستگاه DK۷۷۴۵
واردات مستقیم از بهترین برند در چین
بالاترین سرعت برش در کشور ۱۸۰mm۲/min تا ۲۰۰mm۲/min
ابعاد میز X=۵۵ , Y=۴۵ , Z=۶۰ سانتیمتر
بالاترین سطح دقت و کیفیت در برش
قابلیت برش آلومینیوم بصورت طراحی جدید سخت افزار
مخزن روغن کاری اتوماتیک
موتور در محور Z
زاویه برش ۱۰ درجه
برق ورودی بصورت تک فاز ۲۲۰ ولت
طراحی جدید ۲۰۱۷ ماشین و کنترل کابین.
دارای دیجیتال و خط کش
مخزن تانک همراه با فیلتر
نرم افزار برش جدیدترین ورژن AUTOCUT
دارای مرکز یاب و لبه یاب
یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش
۵ درصد تخفیف در صورتی که خرید بصورت نقدی باشد
نقد و اقساط
بهترین کیفیت و بهترین قیمت.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
دفتر مرکزی :شیراز مشیرفاطمی پاساژ قائم طبقه اول الکترونیک پارس
دفتر شهرک :شیراز شهرک بزرگ صنعتی فلکه اول خیابان نو بنیاد
تلفن تماس:
۰۹۱۷۳۰۱۹۰۶۷
۰۷۱-۳۲۳۵۵۳۸۸
قیمت پیشنهادی : توافقی
مدت اعتبار آگهی  : ثبت دائم

 

 

 

 
آدرس : شیراز شهرک بزرگ صنعتی
تلفن تماس :  ۰۹۱۷۳۰۱۹۰۶۷  آقای احسان پاپری
آدرس ایمیل  : ehsan.papari@gmail.com

فروش دستگاه وایرکات

آگهی فروش :

 

شرکت ماشین سازه HanQi EDM سازنده انواع دستگاه وایرکات

www.EDM-Machines.com

 

With 30 years’ experience in Wire Cut EDM, Die Sinker EDM and Hole drill EDM and technology support from Beijing GF, HanQi combines top EDM technology with traditional experience to make high performance and acceptable price EDM machine. HanQi always like to shear our EDM experience with customers to create maximum value but keep the lowest cost of production. It is our highest aim that we continuously serve our customers by offering advanced machines to meet our customers’ requirements but at the time to save money. We create the highest cost performance to our customers. HanQi is the best choice for EDM manufacturing solutions.

دستگاه وایرکات

دستگاه وایرکات

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : آقای Blue Pan
تلفـن تمـاس : ۰۰۸۶۱۳۴۰۲۶۱۴۴۲۳
ایمیـــــل : sales@edm-machines.com
آدرس :   ( کشور چین )       No368 suzhou china

 

دستگاه اسپارک

آگهی فروش :

اسپارک ۸۰امپر ریوند

قیمت پیشنهادی : ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال

اعتبار آگهی : سه ماه

تلفن تماس : ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۲۶ – ۰۹۳۶۱۲۶۱۷۶۰  ( تلگرام )  آقای امیدی

آدرس : تهران ، شهرک صنعتی چهارنگه خیابان کیوان

 

فروش وایرکات و لوازم جانبی

شرکت تجهیز گستران

واردات و فروش ماشین آلات ، تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای وایرکات ( برش سیمی )

وایرکات و لوازم جانبی

www.tgwirecut.com

جهت ارتباط با ما می توانید بصورت مستقیم با اطلاعات تماس زیر اقدام نمایید :

آدرس :   مشهد – کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی ( مشهد – قوچان ) – نبش خیابان گل سرخ

تلفن :    ۰۹۱۵۱۲۵۹۷۲۷     ۰۹۱۵۳۰۸۷۰۶۸

پست الکترونیک : rezabidad@yahoo.com

وایرکات و لوازم جانبیوایرکات و لوازم جانبی

سامانه خرید و فروش دستگاه ( نیازمندیهای انواع ماشین ابزار ، دستگاه ، لوازم ، ابزار آلات و ماشین آلات صنعتی )

فرم ثبت آگهی فروش * فرم ثبت آگهی خرید * فرم فروش مواد ، تولیدات ،خدمات * ثبت اگهی ویژه

ثبت آگهی رایگان و نیاز به ثبت نام و ایمیل ندارد .