خرید و فروش ماشین آلات میل لنگ تراشی

خرید و فروش ماشین آلات میل لنگ تراشى وبازسازى موتور

١-دستگاه میلنگ تراش
٢-دستگاه سیلندرتراش
٣-دستگاه ثابت تراش
۴-دستگاه شاتون تراش
۵-دستگاه سیت تراش
۶-دستگاه کفتراش ریلى وکله گرد
٧-دستگاه کاسه ودیسک تراش

آدرس : تهران شهرک صنعتى چهاردانگه تلفن
۰۹۱۲۱۲۶۳۸۶۱  – ۰۹۱۰۴۵۴۹۷۹۴   محمدجبارى

 اعتبار آگهی : ثبت دائم